ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2011

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Dövr: 03-06.2011
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 8 nəfər

Dövr: 04-08.2011
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbərləri: 

  • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın böyük elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 21 nəfər

Dövr: 06.2011
Məkan: Qaraçayın qolu Sarısu çayının sağ və sol sahillərinin çay terrasları, həmçinin Savalan kəndi yaxınlığında mağaralar
Kəşfiyyat ərazisi: Paleolit dövrü yaşayış əraziləri
Kəşfiyyat işlərinin rəhbəri: Azad Zeynalov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 2 nəfər

Dövr: 07-08.2011
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 3 nəfər

                                             
Dövr: 10-11.2011
Məkan: Kürd, Mamaylı və Çarxana kəndləri yaxınlığı (Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanının ərazisində)
Qazıntı ərazisi: Qala yeri-Qaş (Eneolit və İlk Tunc dövrü yaşayış yeri)
Qazıntı rəhbəri: Nəsib Muxtarov, AMEA-nın böyük elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 2 nəfər