QƏBƏLƏ ETNOQRAFİK EKSPEDİSİYASI

Tarix:

03.2011 / 07.2011 / 08.2011 / 10.2011


Rayon/ölkə: Qəbələ rayonu, Azərbaycan
İdeya müəllifi və təşkilatçı: SEBA Assosiasiyası
Təşkilatı dəstək: AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Ekspedisiya rəhbəri: Akademik, Əməkdar elm xadimi, Teymur Bünyadov
İştirakçıların sayı: 5 nəfər
Məqsədi: Tarixi polietnik bölgə olan Qəbələnin sakinlərinin tarixi, adət-ənənələri, sənətkarlığı, təsərrüfatı, mətbəxi, folkloru və həyatının digər fərqli aspektlərinin öyrənilməsi