QƏBƏLƏ ETNOQRAFİK EKSPEDİSİYASI

Tarix:

03.2011 / 07.2011 / 08.2011 / 10.2011


Rayon/ölkə: Qəbələ rayonu, Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı: SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək: AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri: Akademik, Əməkdar elm xadimi, Teymur Bünyadov

İştirakçıların sayı: 5 nəfər

Məqsədi: Tarixi polietnik bölgə olan Qəbələnin sakinlərinin tarixi, adət-ənənələri, sənətkarlığı, təsərrüfatı, mətbəxi, folkloru və həyatının digər fərqli aspektlərinin öyrənilməsi