Azərbaycan yarasaları (fauna, ekologiya, zoocoğrafiya)

Müəllif:

İ.K.Raxmatulina - Biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun baş elmi işçisi

Kitabın dili:

Rus dili

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2005

Səhifə:

480
Paylaş: