ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2010

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Dövr: 06-07.2010
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbərləri:

  • İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
  • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 20 nəfər