Qədim və İlk Orta əsrlər Azərbaycan Tarixi Barədə Mühazirələr

Tarix:

21.10.2010

Şəhər/ölkə:

Seul/Koreya

Təşkilatçı:

  • Seul Milli Universiteti, Humanitar elmlər fakültəsinin Arxeologiya və İncəsənət tarixi kafedrası və b.

Məkan:

  • Seul Milli Universiteti, Humanitar elmlər fakültəsi

Təşkilati dəstək: SEBA Assosiasiyası
Azərbaycan təmsilçilərinin sayı: 3 nəfər