İslam Və Quran Mədəniyyətinin Ümumbəşəri Mahiyyəti

Müəllif:

M.N.Vəliyeva-Tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Tibb Universitetinin kafedra müdiri

Kitabın dili:

Azərbaycan dili

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CSB

İl:

2013

Səhifə:

220
Paylaş: