Qəbələnin erkən Antik dövr şəhər yeri (e.ə. IV-b.e. I əsrləri)

Tərtibatçı:

SEBA Assosiasiyası

Flayerin dili:

Azərbaycan, ingilis və rus dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2011
Paylaş: