Səlbir. Qəbələnin son Antik-erkən Orta əsrlər şəhər yeri (I-XI əsrlər)

Tərtibatçı:

SEBA Assosiasiyası

Flayerin dili:

Azərbaycan, ingilis və rus dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

`2011
Paylaş: