Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, bələdçi kitabı

Tərtibatçılar:

- İ.A.Babayev - AMEA-nın müxbir üzvü;
- X.Х.Məmmədov - Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi

Kitabın dili:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

Səhifə:

90

İl:

2011
Paylaş: