Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar 2017-2018

Məsul redaktor:

- Q.C.Cəbiyev – Professor;
- Kim Jongil - Professor;
- C.T.Eminli – Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Kitabın dili:

Azərbaycan və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2019

Səhifə:

140