Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar 2015-2016

Məsul redaktor:

İ.A.Babayev - AMEA-nın müxbir üzvü

Kitabın adı:

Azərbaycan və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2017

Səhifə:

296