Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası: Hesabatlar, Tapıntılar 2014

Məsul redaktor:

İ.A.Babayev - AMEA-nın müxbir üzvü

Kitabın dili:

Azərbaycan və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2016

Səhifə:

227