Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2011-2012. Tapıntılar

Kitabın dili:

Azərbaycan və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2013

Səhifə:

347