Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2005-2010. Tapıntılar

Kitabın dili:

Azərbaycan və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2011

Səhifə:

236