Qəbələdə arxeoloji tədqiqatların ən mühüm nəticələri

Müəllif:

Q.C.Cəbiyev – Professor, t.e.d., AMEA-nın baş elmi işçisi

Bukletin dili:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2017

Səhifə:

67
Paylaş: