Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının Hesabatları 2011-2012

Məsul redaktor:

İ.A.Babayev - AMEA-nın müxbir üzvü

Kitabın dili:

Azərbaycan, ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2014

Səhifə:

434