Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyasının Hesabatları 2005-2010

Məsul redaktorlar:

- T.A.Bünyadov – akademik
- İ.A.Babayev - AMEA-nın müxbir üzvü
- Q.C.Cəbiyev – professor
- Yi Seonbok – professor

Kitabın dili:

Azərbaycan və ingilis dilləri

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2012

Səhifə:

416