Qəbələ rayonunun və Qəbələ şəhərinin turizm xəritələrinin hazırlanması və nəşri

Şəhər/ölkə:

Bakı/Azərbaycan

Tərtibatçılar:

-SEBA Assosiasiyası
-Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC

Məlumat mənbəyi:

Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti

Məsul redaktor:

Dosent A. Ağbabalı

Xəritələrin dili:

İngilis dili

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

“Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC

İl:

2020
Paylaş: