Qəbələ rayonunun və Qəbələ şəhərinin turizm xəritələrinin hazırlanması və nəşri

Şəhər/ölkə:

Bakı/Azərbaycan

Təşkilatçılar:

-SEBA Assosiasiyası
-Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC

Məlumat mənbəyi:

Qəbələ rayon İcra Hakimiyyəti

Məsul redaktor:

Dosent A. Ağbabalı
Paylaş: