Qəbələ şəhərinin tarixi əraziləri

Tərtibatçı:

SEBA Assosiasiyası

Bukletin dili:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2016

Səhifə:

43
Paylaş: