Qəbələ tarixin səhifələrində

Tərtibatçı:

SEBA Assosiasiyası

Flayerlərin dili:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2017
Paylaş: