Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinin Sərgi zalı: antik dövr qoşadəfnli qəbir

Tərtibatçı:

C.T.Eminli, t.ü.f.d., AMEA-nın ap.e.i.

Flayerin dili:

Azərbaycan və ingilis dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2016
Paylaş: