Qəbələnin Antik dövr erkən şəhər yeri (e.ə. IV- b.e. I əsrləri)

Tərtibatçı:

SEBA Assosiasiyası

Flayerin dili:

Azərbaycan, ingilis və rus dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2012
Paylaş: