QƏBƏLƏ ETNOQRAFİK EKSPEDİSİYASI

Tarix:

07-08.2013


Rayon/ölkə: Qəbələ rayonu, Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı: SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək: AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri: Akademik, Əməkdar elm xadimi, Teymur Bünyadov

İştirakçıların sayı: 5 nəfər