ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2019

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

07-08.2019
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı əraziləri:

  • Güllütala və ya Antik (e.ə. V – b.e. I əsrləri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
  • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)

Qazıntı rəhbəri: Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 6 nəfər

07-08.2019
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbərləri:

  • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 15 nəfər

07-08.2019
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., professor, AMEA-nın baş elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 4 nəfər