ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2009

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Dövr: 06-07.2009
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik  (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 8 nəfər
                                                  
Dövr: 06-07.2009
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbərləri: 

  • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 10 nəfər
                                                        
Dövr: 06-07.2009
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 5 nəfər