ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2008

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Dövr: 06-07.2008
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik  (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 6 nəfər 
        
                                                  
Dövr: 06-07.2008
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 4 nəfər